Nygård bil flyttet til Simostranda. -Her har vi store utviklingsmuligheter

Nygård bil flyttet til Simostranda
Nygård bil har flyttet bilbutikken fra Strandgata til lokalene som tidligere huset møbelbutikken på Simostranda. Børge Nygård har kjøpt hele bygningsmassen og ser for seg å utvikle bedriften videre i de store lokalene. Verkstedet holder fortsatt til i Strandgata, men man ser for seg å samle alt under samme tak etter hvert.