Nedslående tall. Kraftig økning i antall barnevernsaker under pandemien

2021-06-14_KraftigVekstiBarnevernsSaker
play-sharp-fill
Mens det totalt sett har vært en nedgang i antall straffesaker under Coronapandemien, har i følge Politiet antall anmeldelser om vold og overgrep mot barn økt. Og i følge Modum kommune har det i Modum vært en kraftig økning i barnevernsaker.