Nedgang i unge sosialhjelpsmottakere

For et år siden var Modum blandt Kommunene med høyest prosentandel i antall unge sosialhjelpmottakere mellom 18 og 24 år. Men etter at man opprettet et eget ungdomsteam hos Nav Modum har trenden snudd. Fra januar til august halverte man antall unge som mottar sosialhjelp.

Kommentarer

KroderenElektro-1-Slide
ThonCoBanner
Byggsjekk1