Næringstomter går unna og nye arbeidsplasser etableres

video
Etter en rolig start går nå Modum kommunes næringstomter på Nedmarken unna. Den siste tiden har man solgt fire tomter til tre ulike firmaer. To av firmaene etablerer seg i Modum for første gang. Interessen for næringstomter kan bety at kommunen snart anlegge et nytt næringsfelt.