Naboene ble hørt, Fabrikkplanene må endres

video
Man får likevel ikke bygge et 13,5 meter høyt fabrikkbygg på Gustadmoen. Fylkesmannen har opphevet Modum kommunes vedtak om dispensasjon fra reguleringsplanen. Nå må man tegne et nytt fabrikk-bygg som blir minst 3,5 meter lavere.