Naboene ble hørt, Fabrikkplanene må endres

video
play-sharp-fill
Man får likevel ikke bygge et 13,5 meter høyt fabrikkbygg på Gustadmoen. Fylkesmannen har opphevet Modum kommunes vedtak om dispensasjon fra reguleringsplanen. Nå må man tegne et nytt fabrikk-bygg som blir minst 3,5 meter lavere.