Nå kan du være med å bestemme kommunens satsningsområder de neste 10 år

Ønsker innspill til kommuneplan
play-sharp-fill
Til høsten skal politikerne i Kommunestyret vedta en ny samfunnsdel av kommuneplanen. Denne skal være med å forme retning og angi satsningsområder for Modum de neste 10 åra. Det er laget et høringsutkast og nå inviteres innbyggerne til å si sitt. Og man vil ha innspill om alt fra folkehelsearbeid til kommunens nye slagord.