Nå kan du gå tørrskodd midt i Tyrifjorden. Tørken kan gi utfordringer utover våren og sommeren

Tørke Gir Vannmangel
play-sharp-fill

Tørke Gir Vannmangel

Det er vår og normalt skulle det nå vært stigende vannstand i elver og innsjøer. Men isteden er vannstanden rekordlav for årstiden. I tillegg er det nå svært lav grunnvannstand. Nå har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendt ut varsel om at tørken kan gi utfordringer utover våren.