Modum revy og teaterlag-Siste kommentar

video
Fra revyen “Vi strekker galskapen lengre”