Modum med i pilotprosjekt. Skal etablere demenstilbud på gårdsbruk

Modum med i pilotprosjekt. Skal etablere demenstilbud på gårdsbruk
play-sharp-fill
Som en av fem kommuner i Viken er Modum valgt ut for et nasjonalt pilotprosjekt om demensomsorg. Prosjektet har fått navnet Inn på tunet-løftet og går ut på at man etablerer demenstilbud på en gård. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Prosjektleder i Modum Silje Bergum syns det er meget spennende at Modum ble valgt ut som pilotkommune.