-Modum kunne blitt en slagmark

video
play-sharp-fill
Under den kalde krigen fantes det konkrete planer for at norske militære skulle innta stillinger i Modum og her ta opp kampen mot fremrykkende sovjetiske styrker. Modum ville da blitt en slagmark. På 80-tallet var Åmotingen Halvor Hartz sjef for et av kompaniene som ville deltatt i en slik kamp.«Slaget som aldri ble utkjempet» er titelen på hans foredrag på Tyrifjord hotell 7. desember.