Modum kommune gikk 40,4 millioner kroner i pluss i fjor

Stort overskudd for Modum kommune
play-sharp-fill
Modum kommune fikk et overskudd på hele 40,4 millioner kroner i fjor. Dette er 22,2 millioner mer enn budsjettert. Stor skatteinngang, særlig på slutten av året, er den viktigste årsaken til det gode resultatet. Da det opprinnelige skatteanslaget ble laget høsten 2020, visste man lite om konsekvensene av pandemien. Staten tok nok utgangspunkt i at de økonomiske konsekvensene ville bli verre. Samtidig hadde etatene et merforbruk på 17,4 mill. kr. En del av dette har sammenheng med endret driftssituasjon som følge av pandemien. Helse- og sosialsektoren har et merforbruk på 10,8 mill. kr, undervisningssektoren på 6 mill. kr og teknisk sektor på 3,2 mill. kr. Kultursektoren har hatt besparelse.