Modum kommune gikk 17,6 millioner i pluss i fjor

Overskudd for Modum kommune i 2021
play-sharp-fill
I 2020 hadde Modum et positivt netto driftsresultat på 17,6 millioner kroner. Dette er 4,2 mill. kr bedre enn budsjettert. Modum kommune fikk i 2020 ekstraordinært utbytte på 6 mill. kr fra Midtkraft. Dette, sammen med lave utgifter til finans og lave utgifter til lønnsoppgjør og pensjonskostnader (på grunn av korona), gjorde at Modum endte med et godt resultat.