Modum Høyre

video
Finn ut mer om de forskjellige partiene før valget 9. September. Først ut er Modum høyre som presentere litt av sitt valgprogram.