Modum hopper oppover kommunebarometeret. Er blant de 100 beste

Modum Topp 100 På Kommunebarometeret
Modum kommune gjør et solid bykst på årets Kommunebarometer. De havner på 92. plass av totalt 422 kommuner. Men det er store variasjoner på de ulike tabellene. I Pleie og omsorg ligger Modum på 19. plass. Mens man i kategorien Grunnskole havner på plass nummer 252. Og siden det er mange moinger som får sosialstønad havner man helt nede plass 344 i denne kategorien. Men sett under ett er det all grunn til å feire for Modum kommune. Siden 2017 har man klatret 225 plasser oppover Kommunebarometeret.