Mener man burde tatt mer hensyn til naboene

video
Terje Skretteberg mener utbyggerne av Nærsenteret i Vikersund har gjort det unødvendig vanskelig for naboene. Skretteberg som selv har mange år bak seg i anleggsbransjen burde lagt mer til rette slik at Vikersundkiosken ikke ble så skadelidende.

Annonse