Mener man bør reparere og oppgradere dagens riksvei mellom Hokksund og Åmot

Mener man bør reparere og oppgradere dagens riksvei mellom Hokksund og Åmot
En ny riksvei 350 mellom Hokksund og Åmot har vært under planlegging hos Statens vegvesen i mange år. Men prosjektet er helt ute av Nasjonal transportplan og står nå på stedet hvil. Ordfører i Øvre Eiker Knut Kvale mener at man nå bør jobbe for å få til reparasjon og oppgradering av dagens riksvei da dette blir langt billigere.