Må gjøre store endringer på Furumomila. -Vi skal skape en annerledes folkefest

Furumomila tenker alternativt på grunn av Corona
Coronasituasjonen gjør at Modum friidrettsklubb må tenke helt nytt når det gjelder årets Furumomil. Dersom smittevernreglene ikke blir strengere enn i dag vil man gjennomføre arrangementet, men da på en ny måte. Man må sørge for at antall personer på stadion aldri overstiger 200. Løsningen blir å gjennomføre 5 og 10 kilometeren puljevis. Når det gjelder skoleløpet. Ønsker Modum friidrettsklubb å arrangere dette på hver enkelt barneskole.