Må gjøre store endringer på Furumomila. -Vi skal skape en annerledes folkefest

Furumomila tenker alternativt på grunn av Corona
play-sharp-fill
Coronasituasjonen gjør at Modum friidrettsklubb må tenke helt nytt når det gjelder årets Furumomil. Dersom smittevernreglene ikke blir strengere enn i dag vil man gjennomføre arrangementet, men da på en ny måte. Man må sørge for at antall personer på stadion aldri overstiger 200. Løsningen blir å gjennomføre 5 og 10 kilometeren puljevis. Når det gjelder skoleløpet. Ønsker Modum friidrettsklubb å arrangere dette på hver enkelt barneskole.