Lokale bønder med i stort forskningsprosjekt. Målet er å skape et mer bærekraftig og grønt landbruk

Lokale bønder med i stort forskningsprosjekt. Målet er å skape et mer bærekraftig og grønt landbruk
play-sharp-fill

Lokale bønder med i stort forskningsprosjekt. Målet er å skape et mer bærekraftig og grønt landbruk

Forskningsrådet har bevilget 7 millioner kroner til et treårig forskningsprosjekt i regi av Grønt fagsenter Buskerud. 19 gårdsbruk i Modum, Sigdal og Krødsherad er med i prosjektet som skal forske på jordhelse og karbonfangst. Målet er å å skape et mer bærekraftig og grønt landbruk som går minst mulig utover fruktbarheten i jorda. Dette er et omfattende prosjekt der man blant annet skal kartlegge jordliv ved hjelp av DNA-teknologi.