Lokale bønder i forskningsprosjekt. Skal redusere CO2-utslippet i landbruket

HumusProsjekt i Landbruket
play-sharp-fill
Rundt 20 bønder i Modum, Sigdal og Krødsherad er invitert med i et nytt forskningsprosjekt. Målet er å minske CO2-utslippet i landbruket. De aktuelle bøndene skal delta ved å stille minimum 50 dekar av sine eiendommer til forskning på hvordan humusinnholdet i jorda kan bygges opp, og på den måten binde karbon i jord. Prosjektet er finansiert av Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Buskerud landbruksselskap, Regionrådet for Midt Buskerud og kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad.