Legger ned mottaket på Sevalstunet

video
Modum statlige mottak for enslige mindreårige asylsøkere legges ned til høsten. Årsaken er  i følge UDI et mindre behov for slike plasser.

Kommentarer

Byggsjekk1
ThonCoBanner
KroderenElektro-1-Slide