Legger ned mottaket på Sevalstunet

Modum statlige mottak for enslige mindreårige asylsøkere legges ned til høsten. Årsaken er  i følge UDI et mindre behov for slike plasser.

Kommentarer

KroderenElektro-1-Slide
Byggsjekk1
ThonCoBanner