Legger ned forening etter 27 år

video
Helt siden 1990 har Landsforbundet mot stoffmisbruk Modum (LMS Modum)hjulpet pårørende av rusavhengige. Men nå kan det være slutt. På grunn av sviktende medlemstall foreslår man å legge ned. Ruth Bråthen, Bente Danielsen Sundby og Gunhild Johansen syns det er meget trist at ikke flere benytter seg av det viktige tilbudet.