Kuttlista er klar

video
Nå vil moingene merke at kommunen har dårlig råd. Rådmannen har nå lansert en innsparingsplan. Totalt vil budsjettet kuttes med 15,8 millioner kroner. Totalt tilsvarer kuttene 22 årsverk. I tillegg øker man priser og egenandeler på tjenester.