Kutter lederstillinger og heldøgns-plasser. -Driften blir rett og slett for dyr

Nordhagen om kuttene i helse og sosial
play-sharp-fill
I Helse og sosialetaten må det kuttes 3 millioner kroner. 2 avdelingsleder-stillinger ved Modumheimen forsvinner. Og man legger ned 6 heldøgnsplasser ved Vikersund bo og dagsenter. Telemarksforskning har gjennomført en tjenesteanalyse av Helse og sosialetaten. De kom frem til at man i 2019 hadde et merforbruk på 20 millioner kroner i etaten. Driften blir rett og slett for dyr. Og nå må man frem med sparekniven.