Kulturprisvinner Kjell om dugnad: “Den nærmeste til å bidra er en sjøl”

2024-01-22_KulturprisKjellGronhovd
play-sharp-fill

2024-01-22_KulturprisKjellGronhovd

Hovedutvalg for kultur og fritid vedtok denne uken enstemmig å tildele Modum kommunes kulturpris for 2023 til Kjell Grønhovd. Han har brukt et langt liv for andre ved å bidra gjennom formidabel dugnadsinnsats, selv initiere, inspirere til og drive gjennom frivillig arbeid på den ene fritidsarenaen etter den andre. Særlig der naturen selv er arena. Fremdeles er han like aktiv, snart 80 år gammel. TVModum besøkte prisvinneren hjemme på gården hans på Taraldsrud i Vikersund for å gratulere han med kulturprisen 2023.