Kulturdepartementet med pengegave til Vikersund

video
Kulturdepartementet bevilger nesten 3 millioner kroner til Vikersund hoppsenter. Pengene skal gå til å dekke inntil 50% av utgiftene man har hatt med å lage et nytt frysespor i skiflygingsbakken.