Kommunestyret skal avgjøre fremtiden til Modum brannvesen

Modum brannvesen kan bli en del av Drammen brannvesen
Rådmannen foreslår at Modum brannvesen blir en del av Drammensregionens brannvesen fra neste år. Men flertallet i Hovedutvalget for teknisk vedtok i mai at Modum brannvesen fortsatt skal være en selvstendig etat. 20. juni skal kommunestyret fatte et endelig vedtak i saken.