Kommunestyret skal avgjøre fremtiden til Modum brannvesen

Modum brannvesen kan bli en del av Drammen brannvesen
play-sharp-fill
Rådmannen foreslår at Modum brannvesen blir en del av Drammensregionens brannvesen fra neste år. Men flertallet i Hovedutvalget for teknisk vedtok i mai at Modum brannvesen fortsatt skal være en selvstendig etat. 20. juni skal kommunestyret fatte et endelig vedtak i saken.