Kommunens informasjon rundt åpningen av barnehagene

2020-04-17_KOmmunensBarnehageInfo
play-sharp-fill
Kommuneoverlege Beate Smetbak, Barnehageleder Vibeke Hillestrøm og styrer ved Brunes naturbarnehage Eli Hellerud informerer om åpningen av bygdas barnehager 20. april.