Kommunen med prøveprosjekt. Robotklippere tar seg av klippingen på Åmot stadion

Robotklippere på ÅmotStadion
Har du vært på Åmot stadion den siste tiden, har du kanskje lagt merke til to robotklippere ute på gressmatta. Disse har erstattet kommunens mannskap som pleier å klippe banen et par ganger i uka. Dette er et prøveprosjekt fra Modum kommune. Snorre Sønju i Grøntetaten forteller at prosjektet er så vellykket at man håper at dyre og forurensende bensinklippere kan erstattes på flere av kommunens grøntareal.