Kommunen med egen Coronabrakke

2020-04-07_KOmmunenCoronaBrakke
Modum kommune har nå plassert en brakke og et telt utenfor Fjordbyen legesenter i Vikersund. Disse skal benyttes i de tilfeller der pasienter med påvist eller mistanke om Coronasmitte har behov for legevurdering.

Hi-Auto-2