Kommunen har ikke utbedret brann-avvik. Nå kan de få store bøter

2020-05-05_KommunenBrannAvvik
play-sharp-fill
I oktober i fjor avdekket Modum brann- og feiervesen fem avvik ved Buskerud skole og tre avvik ved Frydenberg rehabiliteringssenter. Til tross for flere varsler og purringer er avvikene fremdeles ikke rettet opp. Resultatet kan bli at kommunen får bøter som svir. Ved Frydenberg får man nå frist til 21. Mai til å gjøre noe med avvikene. Hvis ikke blir det bøter på 2000 kroner per dag. Ved Buskerud skole får man frist til 13. Juli. Er det ikke gjort noe innen denne fristen venter en bot på 150.000 kroner.