Kom med klimaråd til kommunen. Engasjerte skoleelever i Ungdommens kommunestyre.

Ungdommens kommunestyre 21/22
play-sharp-fill
Ungdommens kommunestyre har representanter fra alle syv grunnskolene i Modum og møtes to ganger i året. Og det var spesielt en sak som har engasjert skoleelevene. De skulle nemlig komme med innspill til Modum kommune sin klimaplan for de neste 10 år. Bedre kollektivtilbud, flere gang og sykkelveier og gjenbruk av klær var bare noen av forslagene som kom til kommunen. I tillegg skulle de unge kommunestyrerepresentantene fordele penger ut til prosjekter i skolene.  Representantene syns det er både gøy og spennende å være med å ta viktige beslutninger.