Knallhard kritikk av skoleledelse, politisk ledelse og administrasjonen i Modum kommune

Knallhard kritikk av kommunen i skolesaken
play-sharp-fill
Torsdag behandlet Kontrollutvalget i Modum Viken kommunerevisjon sin rapport om skolemiljøet på Buskerud skole og Vikersund skole. Skoleledelsen og politisk ledelse i Modum og administrasjonen i Modum kommune fikk knallhard kritikk for sin håndtering av alle varslene rundt elevenes skolemiljø på Vikersund skole.  Møtet som ble sendt direkte på TVModum startet med at  Ann Heidi Jepsen fra Fylkesrevisjonen la frem rapporten. Så kunne politikerne si sitt. Og de var ikke fornøyd med kommunens håndtering av saken.