Klart for politisk behandling av Trial og Endurobane. Rådmannen foreslår å gi klarsignal

2020-04-22_BehandlerTrialOgEnduroBane
play-sharp-fill
29. April skal politikerne i Hovedutvalget for teknisk, landbruk og miljø behandle forslaget til reguleringsplan for Vestre Spone trial og Enduroanlegg. Rådmannen foreslår å gi tillatelse til å igangsette arbeidene. Dermed kan Modum motorsportklubb få bane allerede i år.