Klart for feiring av Kulturhusets 30 første år. Flygelet er festens midtpunkt

Kulturhuset fyller 30 år. Inviterer til fest
1. desember er det 30 år siden Modum kulturhus åpnet dørene for første gang. Dette skal markeres stort. Det blir en festaften i storsalen som ledes av musikerne Gisle Børge Styve og Heine Totland. Festens midtpunkt er flygelet som ble gitt av Sparebank 1 Modum for 30 år siden. Men før festen i storsalen blir det før-treff i biblioteket. Der skal Odd Flattum som var ordfører i 1991 og kultursjef per Aimar Carlsen fortelle litt om 30-års jubilanten. Carlsen ble ansatt i Modum kommune i 1990, året før åpningen.