Klart for nytt sykehjem

video
Nå starter man rivingen av Åmot bofellesskap og i januar er det klart for byggestart for nye Modumheimen. Prosjektet som har en bruttokostnad på 326 millioner kroner er det største byggeprosjektet i Modums nyere historie.