Klare med kulturminneplan for Modum

Sender kulturminneplan til politisk behandling
play-sharp-fill

Sender kulturminneplan til politisk behandling

I flere år har Modum kommune jobbet med å registrere kulturminner. Og nå er kulturminneplanen klar for politisk behandling. Planen tar for seg hele 963 bygg i Modum. Det er også registrert hensynssoner for bygningshistorisk miljøer og arkeologiske hensynssoner. Så det er en omfattende kplan som nå skal behandles politisk.