Klager på Ølvedtak

video
02:20
Driverne av Vikersundkiosken ønsket å selge spesialøl i sine lokaler. Og Sev om både lensmann og rådmann var positive til dette, sa flertallet i formannskapet nei. Nå klager driverne av kiosken på vedtaket. De har et inntrykk av at politikerne ikke skilte mellom skjenkebevilling og slagsbevilling.