Kjemper mot sosial dumping i transportbransjen

2020-01-14_BorgenArrangerteKabotasjeDiskusjon
Åmotingen Sven Ottar Borgen har i mange år har drevet en utrettelig kamp mot lovbrudd innen transportnæringen. Det er spesielt kampen mot ulovlig kabotasje og sosial dumping som opptar yrkessjåføren. Han har vært i Stortinget en rekke ganger for å legge frem problemene for politikerne. Mandag inviterte han til møte hos Svendsrud transport i Lier. 

Kroderen Elektriker