Kjemper mot kommunen i retten

video
Aslak O. Dahlen er avhengig av hjelp 24 timer i døgnet. Det før han gjennom BPA-ordningen. Men i fjor ble avtalen der han selv kan organisere BPA-ordningen sagt opp av Modum kommune. Torsdag møttes partene i retten. 

Kroderen Ladestasjon