Jobber sammen for barn og unge i Modum

Sammen for barn og unge i Modum
play-sharp-fill
«Samarbeidsforum oppvekst» består av leder fra Undervisningsetaten og Helse og sosialetaten. Alle har til felles at de jobber for barna i kommunen. De møtes noen ganger i året og målet er at man skal bli enda bedre på å samarbeide om barn og unge. Og enda mer samarbeid blir det i fremtiden. Familiens hus som er under planlegging skal sørge for at det blir enda mer samarbeid på tvers av etatene.