Jernbanedirektoratets mulighetsstudie er dårlig nytt for de som vil ha lokaltog

Mulighetsstudie om lokaltog
play-sharp-fill
Det er ingen snarlige utsikter til å få på plass et lokaltog på Randsfjordbanen. Dette viser en mulighetsstudie Jernbanedirektoratet har utarbeidet etter innspill fra fylkeskommunen og kommunene. I beste fall kan det komme en mulighet når Drammen stasjon er ferdig ombygget i 2025. Modum kommune gir seg imidlertid ikke. De skal komme med sine innspill til mulighetsstudien i et møte førstkommende fredag. Saken ble drøftet i tirsdagens hovedutvalg for samferdsel og næring.