Informasjonsfilm om Korona til innbyggerne i Modum, Sigdal og Krødsherad

InfoFilmCoronaModumKommune
Det har blitt produsert en informasjonsfilm om Korona til innbyggerne i Modum, Sigdal og Krødsherad. Kommuneoverlege Beate Sletbak og Lege Birgit Flattum Muggerud deltar i filmen. Se filmen her.