I fremtiden kan du måtte betale bompenger når du kjører til Sigdal

Bompenger Sigdals avkjoring
Samferdselsminister Knut Arild Hareide tror ikke en ny Sigdalsavkjøring vil være mulig å få til uten bompengefinansiering. Han mener det må et spleiselag til hvis avkjøringen skal bli en realitet. Og da må bilistene betale sin andel

Hi-Auto-2