Hvordan gjøre Modum mer attraktiv? Elever ble utfordret på Innovasjonscamp

Innovasjonscamp på Buskerud Vgs
play-sharp-fill
Tirsdag var det Innovasjonscamp for elever ved Buskerud videregående skole i Åmot. Og det var ingen liten utfordring de fikk. Oppgaven gikk ut på å finne et produkt eller en forretningsidé som vil bidra til at ungdommer ønsker å flytte tilbake til Modum etter endt utdanning. Etter noen timers arbeid ble de ulike forslagene lagt frem for en jury bestående av medlemmer fra Ungt entreprenørskap, Viken fylkeskommune og Modum næringsråd. Det manglet ikke på kreative forslag. Til slutt var det Nettworking UB som sto igjen som vinnere. deres forslag er et tilrettelagt kontorfellesskap som tilbyr plass til alle som trenger det slik at de ikke trenger å pendle ut av bygda.