Hun må håndtere tre ordførere

Helg Uke 19
Helg uke 19. Gjest: Hilde Søraas Grønhovd

Kroderen Ladestasjon