Høyere skatteinngang og lavere merforbruk i Modum kommune

video
play-sharp-fill
2018 ble et godt økonomisk år for Modum kommune. Regnskapstallene er nå klare, og de viser nesten 18 millioner kroner i overskudd. Ordfører Ståle Versland er fornøyd med tallenes tale. Økt skatteinngang og et synkende merforbruk er to av årsakene til overskuddet.