Høye nivåer av miljøgifter i Tyrifjorden. Advarer mot å spise fisk

video
play-sharp-fill
Undersøkelser av bunnen i Tyrifjorden viser foruroligende høye nivåer av miljøgifter. Miljødirektoratet advarer derfor folk mot å spise abbor, Ørret, Gjedde og Røye som er fanget i fjorden.