Høy vannføring men ingen storflom

Vårflom i Modum
play-sharp-fill
Mye regn kombinert med snøsmelting i fjellet har ført til høy vannføring i vassdragene i vårt distrikt. Men foreløpig er man godt innenfor det som betegnes som en vanlig vårflom.