Hovedutvalgsmøte Samferdsel og næring 23.02.2021

video