Hovedutvalg Samferdsel og næring 25.05.2021

video